Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 03 : Fighting Dirty

  • Bắt Sống 03 (00:17:42)


  • Phân tích :

- Ở màn này, nghi phạm có 2 hướng chạy. Nếu nghi phạm chạy thẳng vào đường tắt thì Cớm hãy ổn định tay lái, chờ gần tới khúc cua và bắn Nito để xe Cớm vượt lên ngang bằng và tạo ra một cú húc mạnh.

- Cú húc mạnh sẽ làm nghi phạm choáng váng và xoay vòng, vậy là thời cơ đã đến, Cớm chỉ cần nhìn gương chiếu hậu và quay đầu xe bắt sống nghi phạm.


  • Bonus :

- Trường hợp nghi phạm ko đi vào đường tắt, thì hãy sử dụng kỹ thuật bắt chết nhanh như Clip năm 2012 đã thực hiện.

- SpeedWall ở thời điểm hiện tại là 00:07:82  , và dương như ko thể phá.