Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 05 : Spike Out

  • Bắt Sống 05 (00:29:68)


  • Phân tích :

- Vẫn là chàng Cớm Carbon Motors E7 Concept mạnh mẽ.

- Màn này nghi phạm chạy khá nhanh với chiếc Porsche và luôn bất ngờ thả đinh nếu như bỏ xa một khoảng cách với Cớm. Chính vì vậy, Cớm luôn duy trì tốc độ và sẵn sàng né tránh rải đinh bất cứ lúc nào.

- Màn này có một điểm chết nằm ở khúc rẽ đường tắt nhưng nghi phạm luôn chạy nhanh và cơ hội để vươn lên ngang bằng với xe nghi phạm dường như rất khó.

- Cơ hội còn lại là sử dụng EMP đầu tiên, tiếp theo sau đó là gọi liền RoadBlock. EMP bắn phải trúng nghi phạm để khiến nghi phạm chao đảo, mất lái và RoadBlock sẽ khiến nghi phạm lật ky lộn nhào. Cớm chỉ còn mỗi việc là chạy chậm lại và đụng nhẹ vào xe nghi phạm chừng 2 giây là bắt sống.

- Nếu ko sử dụng EMP hoặc bắn ko trúng, nghi phạm luôn tỉnh tào để vượt qua RoadBlock một cách dễ dàng.

- Năm 2012, SpeedWall của màn này là bắt chết, sử dụng EMP và xe đi đường chứ chưa cần tới RoadBlock. 00:21:82 dường như khó có thể phá Beat.