Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 06 : Eye In The Sky

  • Bắt Sống (00:15:57)


  • Phân tích :

- Tựa đề của màn nhấn mạnh việc sẽ cần đến sự trợ giúp của Heli (đôi mắt trên bầu trời).

- Nhưng với khả năng bức tốc, kết hợp cùng chiến thuật kìm chân địch, thì Cớm sẽ ko cần đến Helicopter.

- Nghi phạm có 2 hướng chạy. Nếu nghi phạm chạy vào đường tắt, hãy sử dụng cách ép xe để nghi phạm tông vào tòa nhà. Cách này rất khó và nguy hiểm vì xe Cop sẽ theo đà mà bị đâm Crash theo.

- Vậy cơ hội còn lại là nghi phạm ko đi vào đường tắt. Cớm nhanh nhẹn bắn Nito ép xe nghi phạm vào điểm chết bên trái, khiến xe nghi phạm tông mạnh vào tường, mất phương hướng. Cớm chỉ cần quay xe, chắn đầu xe hoặc chắn đường là thành công.

- Nhiệm vụ bắt sống lần này cũng phá luôn Beat trước đó là 00:19:05