Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 08 : Locking On

  • Bắt Sống 08 (00:32:75)


  • Phân tích :

- Cớm đã lên một tầm cao mới, lấy siêu bò đi bắt con bò.

- Chỉ cần chờ nghi phạm va chạm với xe đi đường, cũng là cơ hội để Cớm vươn lên kìm hãm tốc độ của nghi phạm. Khi tốc độ yếu đi, nghi phạm sẽ không đủ lực để vượt qua RoadBlock, cơ hội để bắt sống.