Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 10 : Hang Tough

  • Bắt Sống 10 (00:16:88)


  • Phân tích :

- Giữ vững tay lái và tốc độ, chờ đến khúc cua và bằn Nito kèm theo việc ép đẩy xe nghi phạm va vào tảng đá, một lực cực mạng sẽ làm nghi phạm choáng váng. Thành tích mới phá Beat.