Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 11 : Limited Emission

  • Bắt Sống 11 (00:12:07)


  • Phân tích :

- Chiếc thuật "kìm chân địch" đã trở lại với màn này.

- Mặc dù nghi phạm chạy chiếc xe rất nhanh, nếu không kìm được ở những va chạm đầu tiên, nghi phạm sẽ luôn bắn Nito vọt nhanh vào đường hầm.

- Màn bắt sống năm 2012 cũng ép nghi phạm lao vào góc núi đá, AE có thể xem lại tại đây : https://youtu.be/WB23QpWb5KQ

- Nhận thấy xe Cớm có thể ngang bằng với xe nghi phạm ngay ở những giây đầu tiên, AD quyết tâm phá Beat với chiến thuật kìm chân địch.

- Một pha bắt sống nhanh đã đem về thành tích cách gần 8 giây so với SpeedWall cũ. Thật tuyệt !