Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 16 : Takedown Notice

  • Bắt Sống 16 (00:16:45)


  • Phân tích :

- Cớm tiếp tục sử dụng kỹ thuật ép xe nghi phạm vào kho gỗ bên đường và quay xe tóm gọn.

- Mặc dù dính trưởng một pha EMP rung xe, nhưng Cớm vẫn dùng được sức nặng của xe để giữ vững pha bắt sống này.

- Một tình cờ kể thêm là, thành tích của màn này trùng khớp màn Tough Justice 00:16:45