Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 17 : Natural Selection

  • Bắt Sống 17 (00:32:28)


  • Phân tích :

- Bu Béo bức tốc, tìm cách vượt lên trên nghi phạm qua khúc cua gắt, sau đó rải đinh và quay đầu xe để chặn đứng nghi phạm. Nhanh gọn !