Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 18 : Hard To Handle

  • Bắt Sống 18 (00:28:63)  • Phân tích :

- Hai con Bu Béo đuổi bắt nhau.

- Cho dù nghi phạm có chạy vào hướng đường tắt hoặc đường chính thì sự kết hợp giữa EMP và RoadBlock vẫn hiệu quả. Sự kết hợp này đòi hỏi EMP luôn phải bắn trúng để khiến nghi phạm mất lái, mất tốc độ.