Giỏ hàng

Abandoned Cars : BMW M3 E46 "Most Wanted" (Race)

  • #38 - BMW M3 E46 "Most Wanted" (Race) at Angelina Restaurant, Mount Providence.
    September 18, 2018 to 09:59 September 25, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe BMW M3 E46 "Most Wanted" (Race) at Angelina Restaurant, Mount Providence.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 18/9 đến ngày 25/9/2018.


- Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :