Giỏ hàng

Abandoned Cars : Chevrolet C10 Stepside Pickup "Holtzman" (Off-road)

  • #37 - Chevrolet C10 Stepside Pickup "Holtzman" (Off-road) at Ark Tower Construction, SIlver Rock.
    September 11, 2018 to 09:59 September 18, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe Chevrolet C10 Stepside Pickup "Holtzman" (Off-road) at Ark Tower Construction, SIlver Rock.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 11/9 đến ngày 18/9/2018.


- Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :