Giỏ hàng

Abandoned Cars : Ford F-150 SVT Raptor "Faith Jones" (Off-road)

  • #32 - Ford F-150 SVT Raptor "Faith Jones" (Off-road) at Cliff Edge Billboard, Ember Valley.
    August 7, 2018 to 09:59 August 14, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe Ford F-150 SVT Raptor của thủ lĩnh "Faith Jones" (Off-road) tại Cliff Edge Billboard, Ember Valley.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 7/8 đến ngày 14/8/2018.


- Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :