Giỏ hàng

Abandoned Cars : Ford Mustang "Big Sister" (Drag)

  • #29 - Ford Mustang "Big Sister" (Drag) at Aqueduct Construction, Silver Rock.
    July 17, 2018 to 09:59 July 24, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe : Ford Mustang của thủ lĩnh "Big Sister" (Drag) tại Aqueduct Construction, Silver Rock.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 17/7 đến 24/7/2018.


Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :