Giỏ hàng

Abandoned Cars : Ford Roadster "Reaper" (Drag)

  • #44 - Ford Roadster "Reaper" (Drag) at Interstate 18 Gas Station, Silver Canyon.
    October 30, 2018 to 09:59 November 6, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe Ford Roadster "Reaper" (Drag) at Interstate 18 Gas Station, Silver Canyon.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 30/10 đến ngày 06/11/2018.


- Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :