Giỏ hàng

Abandoned Cars : Nissan 350Z "Rachel Teller" (Race)

  • #35 - Nissan 350Z "Rachel Teller" (Race) at Freeway Overpass, Silver Rock.
    August 28, 2018 to 09:59 September 4, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe Nissan 350Z "Rachel Teller" (Race) at Freeway Overpass, Silver Rock.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 28/8 đến ngày 4/9/2018.


- Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :