Giỏ hàng

Abandoned Cars : Nissan Fairlady 240ZG "La Catrina" (Race)

  • #27 - Nissan Fairlady 240ZG "La Catrina" (Race) at Fortune Resort & Casino, Mount Providence.
    July 3, 2018 to 09:59 July 10, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe : Nissan Fairlady 240ZG (Race) của thủ lĩnh La Catrina nằm tại Fortune Resort & Casino, Mount Providence.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 3/7 đến 10/7/2018.


  • Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars : Nissan Fairlady 240ZG "La Catrina" (Race) :


  • Clip :