Giỏ hàng

Abandoned Cars : Nissan GT-R Premium "Mitko Vasilev" (Drag)

  • #36 - Nissan GT-R Premium "Mitko Vasilev" (Drag) at Babylon Gardens, Silver Rock. September 4, 2018 to 09:59 September 11, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe Nissan GT-R Premium "Mitko Vasilev" (Drag) at Babylon Gardens, Silver Rock..

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 4/9 đến ngày 11/9/2018.


- Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :