Giỏ hàng

Abandoned Cars : Nissan Silvia Spec-R Aero "Aki Kimura" (Drift)

  • #33 - Nissan Silvia Spec-R Aero "Aki Kimura" (Drift) at Mountain Vista Point, Mount Providence.
    August 14, 2018 to 09:59 August 21, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe Nissan Silvia Spec-R Aero "Aki Kimura" (Drift) tại Mountain Vista Point, Mount Providence.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 14/8 đến ngày 21/8/2018.


- Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :