Giỏ hàng

Abandoned Cars : Nissan Skyline GT-R V-Spec (1993) "Underground Soldier"

  • #30 - Nissan Skyline GT-R V-Spec (1993) "Underground Soldier" at Marshall Observatory, Mount Providence.

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe : Nissan Skyline GT-R V-Spec (1993) của thủ lĩnh "Underground Soldier" (Drift) tại Aqueduct Construction, Silver Rock.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 24/7 đến 31/7/2018.


Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :