Giỏ hàng

Abandoned Cars : Pagani Huayra BC "Natalia Nova" (Race)

  • #34 - Pagani Huayra BC "Natalia Nova" (Race) at Underground Garage, Silver Rock.
    August 21, 2018 to 09:59 August 28, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe Pagani Huayra BC "Natalia Nova" (Race) tại Underground Garage, Silver Rock.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 21/8 đến ngày 28/8/2018.


- Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :