Giỏ hàng

Abandoned Cars : Porsche 911 Carrera RSR 2.8 "'Gallo' Rivera" (Race)

  • #31 - Porsche 911 Carrera RSR 2.8 "'Gallo' Rivera" (Race) at Silver Dam Construction, Silver Canyon.
    July 31, 2018 to 09:59 August 7, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe : Porsche 911 Carrera RSR 2.8 "'Gallo' Rivera" (Race) tại Silver Dam Construction, Silver Canyon.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 31/7 đến ngày 07/8/2018.


- Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :