Giỏ hàng

Abandoned Cars : Subaru Impreza WRX STI "Udo Roth" (Off-road)

  • #28 - Subaru Impreza WRX STI "Udo Roth" (Off-road) at Radio Tower, Liberty Desert.
    July 10, 2018 to 09:59 July 17, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe : Subaru Impreza WRX STI của thủ lĩnh "Udo Roth" (Off-road) tại Radio Tower, Liberty Desert.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 10/7 đến 17/7/2018.


Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars : Subaru Impreza WRX STI của thủ lĩnh "Udo Roth" (Off-road) :


  • Clip :