Giỏ hàng

Tập 04 - Ignition [2-7] - Lakeside Sprint

Tập 04 : Thử thách đầu tiên...

- Bất chấp lời khuyên chờ đợi thời cơ chín mùi từ Marcus, Tyler vẫn tìm cách để gia nhập các cuộc đua được tổ chức từ The House. Với mục đích tiến nhanh nhất đến việc trả thù Navarro...!