Giỏ hàng

Tập 05 - Ignition [3-7] - Rustway Circuit

Tập 5 : Thử thách thứ 2.

- Tyler phải đua thêm 1 vòng đua nữa để chứng tỏ tay lái của mình.