Giỏ hàng

Tập 06 - Ignition [4-7] - Revenge

Tập 6 : Trả thù.

-- Thù hận luôn làm con người ta phá vỡ sự kiên nhẫn và kế hoạch. Và Tyler cũng không ngoại lệ... Mất nhà, mất xe... mất tất cả...

-- Đây là lúc mà Anh cần đến bạn bè hơn bao giờ hết !