Giỏ hàng

Tập 08 - Ignition [6-7] - The Getaway

Tập 08 : Kể đào tẩu.

- Jessica : Với tài lái xe siêu đẳng, cô luôn có mặt để giúp đỡ các phi vụ tẩu thoát khỏi Cop Cớm... Nhận được lời mời tham gia việc đánh bại The House. Liệu rằng cô ấy có tham gia?