Giỏ hàng

Tập 10 - Desert Winds [1-10] - GRAVEYARD SHIFT [1-5] {Graveyard Shift}

  • GRAVEYARD SHIFT [1-5] : Graveyard Shift : Vùng tử địa.

* Màn đua đầu tiên với băng nhóm đầu tiên đến từ vùng tử địa : GRAVEYARD SHIFT được cầm đầu bởi : La Catrina.

* Thông tin về GRAVEYARD SHIFT : https://goo.gl/vY2J1U