Giỏ hàng

Tập 11 - Desert Winds [2-10] - GRAVEYARD SHIFT [2-5] {Noche De Muertos}

  • GRAVEYARD SHIFT [2-5] : Noche De Muertos : Màn đêm chết.

* Màn đua thứ 2 với băng nhóm đầu tiên đến từ vùng tử địa : GRAVEYARD SHIFT được cầm đầu bởi : La Catrina.

* Thông tin về GRAVEYARD SHIFT : https://goo.gl/vY2J1U