Giỏ hàng

Tập 12 - Desert Winds [3-10] - GRAVEYARD SHIFT [3-5] {Mountain Run}

  • GRAVEYARD SHIFT [3-5] : Mountain Run : Màn đua xuyên núi.

* Màn đua thứ 3 với băng nhóm đầu tiên đến từ vùng tử địa : GRAVEYARD SHIFT được cầm đầu bởi : La Catrina.

* Thông tin về GRAVEYARD SHIFT : https://goo.gl/vY2J1U