Giỏ hàng

Tập 13 - Desert Winds [4-10] - GRAVEYARD SHIFT [4-5] {Braxton Blowout}

  • GRAVEYARD SHIFT [4-5] : Braxton Blowout

* Màn đua thứ 4 với băng nhóm đầu tiên đến từ vùng tử địa : GRAVEYARD SHIFT được cầm đầu bởi : La Catrina.

* Thông tin về GRAVEYARD SHIFT : https://goo.gl/vY2J1U