Giỏ hàng

Tập 15 - Desert Winds [6-10] - LEAGUE 73 [1-4] {League 73}

  • LEAGUE 73 [1/4]

* Lần này là Mac sẽ "tham chiến" cùng với nhóm LEAGUE 73 được cầm đầu bởi Udo Roth. Một tay thủ lĩnh ngông cuồng cùng với nhóm chuyên chạy Offroad quanh sa mạc Liberty, Airfield 73.

* Thông tin về LEAGUE 73 : https://youtu.be/6gQFI5_y-T0