Giỏ hàng

Tập 17 - Desert Winds [8-10] - LEAGUE 73 [3-4] {Desert Spanner}

  • LEAGUE 73 [3/4] : Desert Spanner : Sa mạc vắng vẻ.

* Màn đua thứ 3 của Mac với nhóm LEAGUE 73.
- Mac đã chứng minh tay lái cừ khôi cùa mình với Udo, khiến hắn ta phải đích thân đối đầu với Mac ở màn đua tiếp theo...!

* Thông tin về LEAGUE 73 : https://youtu.be/6gQFI5_y-T0