Giỏ hàng

Tập 25 - City Lights [6-18] - SHIFT LOCK [1-6] {Shift-Lock}

* Tóm tắt tập 25 :

-- Ở tập này, Mac sẽ cầm lái và vượt qua màn đua đầu tiên với nhóm Shift Lock.

-- Màn đua đầu tiên không quá khó đối với Mac, và những gì Anh thể hiện đã nhận được sự chú ý của thủ lĩnh nhóm Shift Lock : Underground Soldier.

- Thông tin thêm về nhóm Shift-Lock tại đây : https://youtu.be/-aAffw3G7U8