Giỏ hàng

Tập 26 - City Lights [7-18] - SHIFT LOCK [2-6] {Proving Grounds}

* Tóm tắt tập 26:

Điểm số Drift mà Mac phải vượt qua là 43.000 điểm. Và tất nhiên là Mac sẽ Drift gấp đôi, ba lần ấy chứ.

Vượt qua điểm số này, Mac đã được tham gia vào cuộc cách mạng mà thủ lĩnh Underground Soldier cầm đầu.