Giỏ hàng

Tập 28 - City Lights [9-18] - SHIFT LOCK [4-6] {Down by the river}

* Tóm tắt tập 28:

Màn đua thứ 4 thách thức Mac với điểm số Drift là 140.000, nhưng Mac đã vượt qua dễ dàng.