Giỏ hàng

Tập 29 - City Lights [10-18] - SHIFT LOCK [5-6] {Ups And Downs}

* Tóm tắt tập 29:

- Có tới 2 màn đua trong 1 bài test mà nhóm dành cho Mac, nhưng Mac đều vượt qua 1 cách dễ dàng.

- Ngoài ra, thủ lĩnh của nhóm đã tìm hiểu về quá khứ của Mac, trước khi tin tưởng Anh và cho A gia nhập vào nhóm.

- Chỉ còn 1 màn đua nữa là hoàn thành, và màn đua này sẽ diễn ra ở trong thành phố ?!