Giỏ hàng

Tập 32 - City Lights [13-18] - RIOT CLUB [2-6] {The Billionaire's Drag}

* Tóm tắt tập 32: The Billionaire's Drag

- Thắng màn đua thứ 2 này, Big Sister đã chia sẻ 1 vài thông tin với Tyler về The House.

- Rằng, trước đó, The House có tìm đến nhóm của Cô ấy và mời tham gia vào các cuộc đua bẩn.

- Nhưng Cô đã nhìn thấy tinh thần quyết chiến của Tyler ở cuộc đua tại Boonville, và điều đó thúc đẩy động lực cho Cô chống lại The House.

- Khi từ chối The House, mọi thứ đã trở nên căng thẳng hơn hết.