Giỏ hàng

Tập 34 - City Lights [15-18] - RIOT CLUB [4-6] {Fight The Power}

  • * Tóm tắt tập 34 : Fight The Power

    Trở lại với màn Drag và Tyler dễ dang vượt qua ở 3 màn đầu tiên.

    Nhóm của Big Sister sẽ tạm vắng mặt, và thử thách ở tập tiếp theo sẽ là 1 màn đua tính thời gian.