Giỏ hàng

Mercedes-AMG GT

  • Mercedes AMG GT S được trang bị 4 chế độ vận hành bao gồm: C (Controlled Efficiency); S (Sport), S+ (Sport Plus) và I (Individual); Race. Người lái có thể kích hoạt chế độ sang số bằng tay thông qua cặp lẫy số trên vô-lăng ở mọi chế độ vận hành.

    Xe cũng cho phép người điều khiển lựa chọn 3 chế độ hoạt động của hệ thống cân bằng điện tử gồm ESP On (kích hoạt cân bằng điện tử), ESP Sport Handling Mode (cân bằng điện tử với chế độ lái thể thao) và ESP Off (tắt hoàn toàn cân bằng điện tử). Hệ thống treo của AMG-GT cũng có thể điều chỉnh với 3 mức khác nhau như: Comfort (thoải mái), Sport (thể thao), Sport Plus (thể thao tăng cường).