Giỏ hàng

Pontiac Firebird Trans Am

Được thiết kế bởi Bill Porter nhằm tạo ra một chiếc xe có thể cạnh tranh với Ford Mustang. Sau nhiều năm cải tiến và sản xuất, chiếc Trans-Am 1970 đầu tiên đã ra đời với những yếu tố thiết kế đặc biệt. Tuy nhiên, vì chi phí bảo hiểm cao, giá xăng tăng và nền kinh tế trì trệ vào những năm 70 đã làm chiếc xe rơi vào trong quên lãng.