Giỏ hàng

Cập nhật nhỏ vào ngày 12/07/2018

  • Vào ngày 12/7/2018, trên trang FB của Need For Speed đã thông báo : 6 chiếc xe thuộc Abandoned Cars trước đây, giờ đây đã có sẵn trong cửa hàng để anh em có thể mua bất cứ lúc nào.
  • Hình ảnh 06 chiếc xe : BMW M3 Evolution II E30, Mazda RX-7 Spirit R, Nissan Skyline 2000 GT-R, Plymouth Barracuda, Volvo 242DL, and Volvo Amazon P130